Sluiswachters en Kapiteins

Naast de grote en vernieuwde Wilhelminasluis ligt een kleinere sluis die officieel de Hondsbossche-sluis heet. Maar voorheen stond die bekend als “De Groote Sluis” en de eerste versie daarvan is al gebouwd in 1544. Als er een Groote Sluis is, zal er ook een “Kleine Sluis” moeten zijn (geweest). Dat klopt, die was er ook tot 1901. Die heeft dus plaats moeten maken voor de Wilhelminasluis. Deze 20e-eeuwse sluis is kort geleden gerenoveerd maar pas in 1901 gebouwd als vervanging van De Grote Sluis. De schepen werden steeds groter en kregen meer diepgang, een grotere sluis betekende een betere verbinding voor schepen die goederen brachten en/of haalden.

Waar komt die naam vandaan: “De Hondsbossche Sluis”?

De Zaan wordt vaak genoemd als veenrivier, maar is vanouds eigenlijk gewoon een zeearm van de Zuiderzee die reikte helemaal tot aan Petten waar later de Hondsbossche zeewering gebouwd werd omdat het achterland daar elk ogenblik overstroomde vanwege het ontbreken van duinen en dus werd een flinke dijk noodzakelijk. Deze is gebouwd in de 15e eeuw.

Sinds de opening van de Wilhelminasluis heeft “De Groote Sluis” natuurlijk veel minder betekenis. Deze sluis wordt hoofdzakelijk gebruikt voor recreatievaart en wordt daarom bediend door vele vrijwilligers.  

De vrijwilligers van De Hondsbossche Sluis is een vrij grote groep die vooral in de periode Maart tot en met Oktober actief is. En elk jaar is er als dank een feestje waarbij een hapje en een drankje mogelijk is. Op dit moment zijn 5 mannen uit die groep actief als zanger in het Kapiteinskoor. Eén daarvan, Dorus Heuvel, is mede verantwoordelijk voor het feestje in 2023 wat werd gehouden in het ‘thuis-honk’ van het Kapiteinskoor, het Tolhuys aan de Zaan.

Daarom werd voor dit feestje het Kapiteinskoor uitgenodigd om een knallende start te verzorgen. Drie kwartier lang hebben de Kapiteins kunnen laten zien wat een sfeer gebouwd kan worden aan de belangstellende groep. We hebben enkele mannen gezien die iets meer belangstelling hadden voor het koor dan gewoon. Wellicht dat we naar aanleiding van dit feestje enkele nieuwe leden kunnen verwachten. Hoe dan ook, het was weer fijn om een optreden te verzorgen.

Scroll naar boven