25 jaar Kapiteinskoor

25 jaar Kapiteinskoor

Zaterdag 10 juni in het Tolhuys:  een drukte van belang, erg warm weer, iedereen zocht eigenlijk een plekje op het terras. Het was de datum van de uitreiking van het boek wat Ron Couwenhoven als één van de oprichters van het Kapiteinskoor, heeft geschreven over 25 jaar Kapiteinskoor. Het was in brede kring bekend gemaakt dat die uitreiking zou plaatsvinden, ’s middags om ongeveer 15.00 uur. Heel veel mensen die in hun leven wat met het koor te maken hadden, zingend of niet, waren erbij! Het terras zat vol, dat kon met dat mooie weer gemakkelijk. En binnen was het vol omdat aan de Kapiteins was gevraagd om 14 uur aanwezig te zijn. Om 14.30 uur gingen dus ”De trossen los”.

Verschillende solisten mochten hun liedje ten gehore brengen en deden dat met volle overgave! Johan, Wim de Graaf Jr., Bob de Vries en natuurlijk Carel die “Zoen me nog een keer” bracht. Vervolgens nam voorzitter Wim de Graaf het woord om aan te kondigen dat Ron Couwenhoven ook nog wel wat te vertellen had. Hoe kan het ook anders: in die nu 27 jaar heeft het koor ongelooflijk veel beleefd, vele optredens verzorgd en daar wist Ron nog heel veel meer over te vertellen dan dat hij in het boek had beschreven. Nadat Ron klaar was met zijn betoog nam Wim de microfoon weer over en kondigde aan dat het eerste exemplaar van het boek uitgereikt zou worden aan burgemeester Jan Hamming.

Ook deze had natuurlijk wel wat te vertellen, weliswaar niet uit eigen geheugen maar hij had wel zijn best gedaan goede informatie te krijgen om een aardig verhaal te kunnen vertellen. De burgemeester had zich goed laten voorlichten want ij kwam wel met de opmerking dat het Kapiteinskoor en de Zaanstreek bij elkaar horen. Hij deed ook een pittige belofte: Hij zou alles op alles zetten om weer vergunningen te mogen uitgeven om “Zingen op de Zaan” weer mogelijk te maken.

Er zal heel veel water door de Zaan naar het IJ gaan voor dat dit evenement weer georganiseerd kan worden. Maar… het kan ook zomaar heel snel gaan. Natuurlijk zal dat er wat anders uitzien want zoals het de laatste keer was kòn echt niet meer. De stemmen van de koren die mee deden waren niet meer te horen door de kracht van de versterkers op de ‘feestboten’. Dat alleen al zou anders moeten. Er werd ook een jubileum gevierd: 3 mannen die 25 jaar lid van het Kapiteinskoor: Johan de Haan, Ton Tonkes en Chris van de Laan. Zij ontvingen een uitgebreid bloemenboeket en een Kapiteinsbeeldje.

Daarna kon het feest vervolgd worden met als speciale gasten Mark van Enthoven en op de piano Laurens van Rooijen. Samen met het koor werd “Funiculi, Funiculá” gezongen waarbij Mark de Italiaanse tekst zong en het Kapiteinskoor de tekst zong die door ex-koorlid Cees Meerevoort was geschreven (Wind en Water). Samen met onze eigen Daan de Groot en Rinke van Sante werd het nog een heel gezellige middag waarbij aangetekend moet worden dat onze zingende postbode Benjamin van der Logt in de pauze het publiek vermaakte met prachtige nummers, zoals alleen hij dat kan doen.

Scroll naar boven