2024 Algemene Ledenvergadering

21 Februari 2024 – Algemene Ledenvergadering

Het was op 21 februari j.l. een koele avond toen de leden van het koor zich verzamelden voor hun jaarlijkse algemene vergadering. De sfeer was licht gespannen, zoals altijd wanneer belangrijke beslissingen op de agenda staan. Na de opening van de vergadering door voorzitter Wim, presenteerde Guido als  tweede secretaris het jaarverslag, wat prompt werd goedgekeurd. Guido benadrukte dat er toch heel wat optredens verzorgd zijn in 2023.

Andé Noomen als voorzitter van de Kascommissie, presenteerde de resultaten van de kascontrôle. Het bestuur  (en de penningmeester) werden gedechargeerd voor hun beleid. Hierna kwam Sandra als penningmeester met een financiële toekomstvisie. Zij adviseerde de contributie te verhogen vanwege de sterk gestegen kosten. Na een kort debat stemde de vergadering ermee in.

Voorzitter Wim probeerde de beslissing te relativeren door te benadrukken dat het slechts neerkwam op €0,50 per week.

Frits Otto als tweede voorzitter, richtte vervolgens de aandacht op Wim de Graaf, die al 25 jaar lid was van het koor. Hij prees Wim om zijn toewijding, zijn leiderschap als voorzitter, en zijn talent als solozanger. Wim nam heel dankbaar een kapiteinsbeeldje en een prachtige bos bloemen in ontvangst.

In zijn dankwoord sprak Wim nog even over ons succesvolle optreden in Paradiso. Hij liet een foto zien om aan te geven dat de opstelling van het koor te wensen overlaat. Dit moet anders. Uniformiteit en gelijkheid zijn waarden waar rekening mee gehouden dient te worden. Verschillen in lengte is iets waar rekening mee gehouden kan worden. Uiteindelijk willen we allemaal een goed beeld neerzetten bij onze optredens.

Scroll naar boven